Home Page

4. prosince 1997 založil společnost DŘEVO-MÁLEK s.r.o. pan Bohumil Málek. Vzhledem k dlouhodobému profesnímu zájmu, se již od počátku společnost specializovala na poskytování služeb v lesnictví, myslivosti a obchodu se surovým dřívím a řezivem.  Za dobu své existence kolektiv firmy rozrostl z původních dvou na současný tým 20 zaměstnanců. Obrat obchodní činnosti se za dobu existence zpětinásobil. Společnost v současné době řídí prokurista Ing. Petr Pořízka, který je u společnosti téměř od jejího vzniku. 

Již od počátku vzniku naší společnosti dbáme na pochopení potřeb našich zákazníků a usilovně pracujeme na jejich naplnění. Tomuto cíli je přizpůsobena i struktura organizace. Uplatňujeme opatření pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování všech firemních procesů.

Přijali jsme závazek realizovat systém řízení společnosti v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14 001:2005 a OSHAS 18 001:2007. V návaznosti na toto rozhodnutí bude společnost realizovat své hospodaření v souladu s touto politikou.